contact english

בקור חולים - חסדי יואל

title food

השירות המיוחד של חסדי יואל יקל לאלו של"ע יצטרכו לשהות בשבת בבית החולים.

המתנדבים של חסדי יואל יגישו להם את סעודות השבת במלואם.

visit visit

מתנדבי חסדי יואל מכניסים מעט מן האור ללבבות מיוסרים.

help help

המתנדבים המסורים של חסדי יואל יעשו כל מה שצריך כדי לשמח את היהודים שבעי הימים.

בין השאר דואגים בחסדי יואל לרחוץ, להוביל לבתי כנסת ואפי' לרקוד לפני הקשישים ע"מ לשמחם ולגרום להם לקורת רוח.

lessons lessons

כל בוקר דואגים בחסדי יואל להביא עשרות קשישים לשיעור בבית הכנסת.

בחסדי יואל דואגים גם לסיפוק הנפשי של האדם הבוגר, ובמסירות רבה מביאים המתנדבים את הקשישים לשיעור היומי.

left video
right video
donations
torah המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד